Szerződési feltételek

Business Design Academy

Az ön rendelése leadásával beleegyezik a Business Design Academy mentorprogram szerződési feltételeibe.

A szerződés megkötésre került a következő felek között:

Mentor: Vigh Borbála

Telefonszám: +36306002721

E-mail cím: hello@vighbori.hu

Számlázási cím: 1221, Budapest, Péter Pál utca 49.

Vásárló/Előfizető/Mentorált: Ön

A felek között a vásárlás/ előfizetés napján a Jelen szerződés alapján létrejön egy éves együttműködés a Mentorált és a Mentor között, melynek keretében a következő tevékenységek kerülnek végrehajtásra:

  • teljes Business Design Academy kurzus anyag és egyéb kiegészítő tudásanyag biztosítása (feladatok, könyvek, podcastok, stb.) 

Szolgáltatás időtartama: 1 év

Amennyiben a Mentorált a kurzust rövidebb időn belül teljesíti (bemutatja a Mentornak a 3 Showcase alkalmával a kurzus egyes fázisaiban elért eredményeit, munkáját), úgy az együttműködés időtartama rövidülhet.

Hosszabbítási lehetőség megállapodás szerint.

Díjazás:

  • 210€ /hónap, automatikusan megújuló előfizetéssel. (2520/év)

  • 550€ /negyedév, automatikusan megújuló előfizetéssel. (2200/év)

  • 1790€ /év, egy összegben fizetve.

Fizetési módok: 

Előfizetés megrendelése az alábbi linkek egyikén:

Szellemi tulajdon jogai:

A Business Design Academy kurzus anyagai, beleértve a videókat, dokumentumokat és minden egyéb kiegészítő tudásanyagot, kizárólag a Mentorált személyes használatára szolgálnak. A kurzus anyagainak felhasználása kizárólag a Mentorált személyes céljaira korlátozódik, és nem engedélyezett azok további terjesztése vagy másolása harmadik fél számára. A Mentorált nem jogosult a kurzus anyagainak bármely részét vagy teljes egészét saját nevében vagy mások számára értékesíteni vagy felhasználni.

Felelősség korlátozása:

A Mentor által nyújtott tanácsok és szolgáltatások felhasználásáért és alkalmazásáért kizárólag a Mentorált felel. A Mentor nem vállal felelősséget semmilyen olyan esetleges kárért vagy veszteségért, amely a Mentorált döntéseinek vagy tevékenységeinek következményeként vagy azoktól függetlenül keletkezik.

Vitarendezési eljárás:

Lehetséges nézeteltérések vagy viták esetén a Felek elsődlegesen igyekeznek azokat kölcsönös egyetértéssel és jóhiszeműen rendezni. Amennyiben ebben nem sikerül megegyezésre jutni, a Felek vállalják, hogy a vitát békés úton, mediáció vagy egyéb alternatív vitarendezési eljárások segítségével próbálják meg rendezni.

Titoktartás:

Mind a Mentor, mind a Mentorált kötelezi magát arra, hogy minden olyan információt és adatot, amelyet a kapcsolatuk során birtokukba jutnak, bizalmasnak kezelnek. Kizárólag a felek közötti kommunikáció során szerzett információk használhatóak fel, és minden más felhasználás előzetes írásbeli engedélyhez kötött.

Teljesítményértékelés és visszajelzés:

A Mentorált jogosult rendszeres visszajelzésekre és teljesítményértékelésekre a kurzus folyamán. A Mentor kötelezi magát arra, hogy rendszeresen értékelje a Mentorált fejlődését és munkáját, és szükség esetén konstruktív visszajelzést adjon az előrehaladás érdekében.

Digitális hozzáférés és technikai követelmények:

A kurzushoz való hozzáféréshez a Mentorált felelős az internetes kapcsolat és a megfelelő technikai eszközök biztosításáért. A Mentor vállalja, hogy támogatást nyújt technikai problémák esetén, amennyiben azok a Mentorált kurzushoz való hozzáférését befolyásolják.

Kommunikációs csatornák:

A kommunikáció a Mentorált és a Mentor között e-mailen, vagy a kurzus Whatsapp csoportjában történik. A Mentor kötelezi magát arra, hogy a Mentorált kérdéseire és kéréseire gyorsan és hatékonyan válaszoljon az együttműködés során.